Spickblecksverktyg VN11.15 för V-bleck

Spikblecksverktyg VN11.15
Spikblecksverktyg VN11.15 för V-bleck

Spikbleck VN11 används för att göra tavelramar.

Spikbleck VN11 - Tavelram